Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze – Rzeszów

Budynek mieszkalny „A” wielorodzinny z usługami w parterze, garażem podziemnym wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie.

  • powierzchnia – ok. 43,7 tyś. m2.
  • opracowanie: 2010÷2011.