Czym jest oszczędne projektowanie?

Oszczędny projekt nie oznacza „niebezpieczny” i „wyżyłowany”. Oszczędny projekt to taki, który generuje realne korzyści na etapie wykonawczym – oszczędności wynikające z przyjęcia optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych dla obiektów budowlanych oraz zapewnia, że podczas budowy Inwestor nie jest zmuszony do rozrzutności zarówno jeśli chodzi o zakup materiałów, jak i koszt robocizny. Oszczędny projekt nie oznacza również „najtańszy”. Nienajtańsza dokumentacja projektowa, stworzona w oparciu o duże doświadczenie i zdobytą wiedzę, rekompensowana jest wielokrotnie zyskami na etapie wykonawczym budowy.

Nasze biuro konstrukcyjne specjalizuje się w projektowaniu oszczędnych i bezpiecznych budowlanych konstrukcji żelbetowych, a także ultralekkich (przemysłowych) konstrukcji stalowych. Ofertę kierujemy zarówno do Inwestorów jak i Firm Wykonawczych. Większość realizacji to projekty zamienne – polegające na zoptymalizowaniu rozwiązań konstrukcyjnych pod kątem kosztów realizacji inwestycji budowlanych. Wieloletnie doświadzczenie i zdobyta dotychczas wiedza zapewniają odpowiedni i wymagany poziom bezpieczeństwa: innymi słowy po szczegółowych analizach nic podczas takich zmian nie odbywa się kosztem bezpieczeństwa i komfortu późniejszego użytkowania optymaliowanych obiektów budowlanych.

Świadomość. Wśród Inwestorów, Wykonawców i osób decydujących o wyborze odpowiedniej jednostki projektowej powoli rodzi się świadomość, że wybór taki ma bezpośrednie przełożenie na nakład środków ponoszonych podczas realizacji zamierzeń budowlanych. Bolesne doświadczenia odbijające się bezpośrednio na ich portfelu niektórym pozwalają na pominięcie błędu wyboru niedopowiedniego projektanta – często oferującego najtańszą dokumentację. Najtańsza dokumentacja jednak zazwyczaj generuje niepotrzebne koszty na etapie realizacji budowy, albo zmusza boleśnie uświadomionego Inwestora do decyzji o zamówieniu projektu zamiennego konstrukcji – bo i tak się to jeszcze w takim momencie opłaca. Gdyby ta świadomość był większa, można byłoby uniknąć zbędnych, dodatkowych wydatków i nie tracić cennego czasu.