Projekt wykonawczy zamienny dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

Projekt wykonawczy zamienny dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych „D, E” w zespole mieszkaniowym Park Hallera IV – Otwock, ul. Generalska.